همکاری با ما

آموزش

کارگاه حسابداری

( پیشرفته )
· نحوه تنظیم گزارشات مدیریتی
· بهای تمام شده
· تسهیم هزینه
· گردش کالا
· بررسی اسناد و رفع ایرادات
( مبتدی )
· صدور اسناد
· کنترل انبار
· تنخواه
· لیست حقوق ، دستمزد و تسهیلات
· سفارشات
· تفکیک اسناد
· مغایرت بانکی
· اسناد انتظامی و . . .

کارگاه مالیاتی

( پیشرفته )
· تهیه و تنظیم مدارک جهت رسیدگی
· دفاع مالیاتی
· نحوه تنظیم لوایح مالیاتی هیئت ها و ارکان دفاع
( مبتدی )
· مروری بر قوانین
· لیست حقوق و معاملات فصلی
· اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد
· مالیاتهای تکلیفی ( اجاره و حق الزحمه و . . . )
· تحریر دفاتر

کارگاه حسابرسی

( پیشرفته )
· تجزیه و تحلیل صورت مالی و توجیه نوسانات و اطلاعات جمع آوری شده
· جمع بندی و کنترل پرونده های حسابرسی
· نحوه تنظیم گزارش پیش نویس
( مبتدی )
· نحوه رسیدگی سرفصلها
· نحوه تنظیم پرونده های حسابرسی
· استانداردها

کارگاه تهیه و تنظیم صورت های مالی / کارگاه تامین اجتماعی

کارگاه تامین اجتماعی
· لیست بیمه
· مروری بر قوانین و بخشنامه های تأمین اجتماعی و نحوه اعمال آنها 
کارگاه تهیه و تنظیم صورت های مالی
· تنظیم صورت مالی ( ترازنامه - سود و زیان ) - صورت گردش وجوه نقد - یادداشتها )
· نحوه افشای اطلاعات و مروری بر استانداردها
· تجزیه و تحلیل صورت های مالی از حیث سرمایه گذاری

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد این سایت محفوظ است