اخبار سایت

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون از اول تیرماه سال 99
ا توجه به افزایش حقوق کارگران از ابتدای تیرماه99، تمام کارفرمایان مکلف هستند که این افزایش را از ابتدای تیر ماه هم در حقوق و مزایای کارگران و هم در لیست بیمه منظور کنند. افزایش حق مسکن کارگران نیز از ابتدای تیر ماه قطعی بوده و اگر مصوبه دولت ماه بعد هم ابلاغ شود، کارفرمایان باید مابه‌التفاوت تیرماه را پرداخت کنند. اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تبع بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۳/۳۱ (ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بند‌های ۷ و ۸ بخشنامه مزد سال ۹۹ در خصوص اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیرماه سال ۹۹)، جدول محاسبه مزد سنوات از اول تیرماه سال ۹۹ را محاسبه و منتشر کرد. ***میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون از اول تیرماه سال 99 حداقل دستمزد ۶۳۶.۸۰۹ حداقل حقوق ماهیانه (۳۱ روز) ۱۹/۷۴۱/۰۷۹ بن کارگری ۴/۰۰۰/۰۰۰ حق مسکن ۳/۰۰۰/۰۰۰ حق اولاد ۱/۹۱۰/۴۲۷ پایه سنوات ۳۳/۳۳۳ سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ ریال آخرین مزد سال ۱۳۹۸ افزایش پیدا می‌کند.

مالیات علی الراس چیست ؟
مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی می‎باشد. دلیل این موضوع در ادامه مقاله توضیح داده می‎شود. اظهارنامه ارسالی توسط مودی مهم‎ترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی می‎باشد. پس از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی (ممیز مالیاتی) رسیدگی می‎شود. مراحل رسیدگی به صورت مختصر به شرح زیر است: در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که به نام “برگ درخواست اسناد و مدارک” می باشد از مودی درخواست می نماید که کلیه اسناد و مدارک خویش را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد. پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک” ،کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد. پس از انجام رسیدگی، یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد: – در صورتی که دفاتر و اسناد بر طبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ می شود. به این روش، رسیدگی از طریق قبول دفاتر گفته می شود. – در صورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی شود و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود. – در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله گردد. دلایل علی الراس شدن محاسبه مالیات: بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر باعث علی الراس شدن دفاتر می شود: ۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه یا حساب سود و زیان واحد تجاری ارائه نشده باشد. ۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.در خصوص این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید موارد زیر روی می هد: ۳-چنانجه مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد ۴- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

تمدید اظهارنامه و رسیدگی های مالیاتی - ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
بموجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 مقرر گردید: "موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 1399/02/01لغایت 1399/04/31 بوده است، به مدت دوماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1399 تمدید میشود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب میباشد."

معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق
معافیت های مالیات حقوق دارای 13 بند مختلف است که در ماده 91 ق.م.م بطور شفاف مورد بحث قرار گرفته و در ادامه آورده شده است: • مدیران و اعضای هیئت های سیاسی خارجی که به کشور وارد می شوند. همچنین اعضای نمایندگی های فوق العاده از دولت های بین المللی که در کشور حضور دارند. البته این معافیت به شرط وجود معاملات متقابل قابلیت اجرایی دارد. • رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل. • کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند. • کارمندان محلی سفارتخانه‌ها وکنسولگری‌ها ونمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود. • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل. • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد. • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون. • خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود. • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون. • درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

حسابداری مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
Tax Accounting زیرمجموعه حسابداری است که به پرکردن اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات می‌پردازد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مانند کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها استفاده می‌شود و روی درآمدها، هزینه‌ها، معافیت‌ها و سود و زیان سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز می‌کند تا بدانید که چگونه مالیات کمتری پرداخت کنید. امور مالیاتی اشخاص حقوقی (کسب‌وکار) پیچیده‌تر از اشخاص حقیقی است برای اینکه در مورد چگونگی مصرف منابع مالی و مالیات‌پذیری انواع درآمد سختگیری بیشتری می‌شود به همین دلیل آموزش مالیات برای صاحبان کسب‌وکار ضروری است. حسابداری مالیاتی وسیله‌ای برای اهداف قوانین مالیاتی است که حتی اشخاصی که از پرداخت معاف هستند هم باید اجرا کنند. هدف این است که منابع مالی و مسیر سرمایه ورودی یا خروجی مشخص شوند. حسابداری مالیاتی برای اشخاص حقیقی برای یک مالیات‌دهنده حقیقی، تمرکز فقط روی آیتم‌هایی مانند درآمد، معافیت‌های قانونی، سود و زیان سرمایه‌گذاری و سایر تراکنش‌هایی است که مالیات پرداختنی شخص را تحت تاثیر قرار می‌دهند و اطلاعات لازم برای مدیریت مالیات بر درآمد شخص حقیقی را محدود می‌کنند. قانون عمومی مالیات شامل ردیابی همه منابع مالی است که به مالکیت یک شخص حقیقی درآمده‌اند بدون اینکه هزینه‌های شخصی که تاثیر مالیاتی ندارند، در نظر گرفته شوند. باوجودی که اشخاص حقیقی هم می‌توانند از کمک حسابدار مالیاتی استفاده کنند اما قانونا ملزم به این کار نیستند! در ایران، اشخاص حقیقی که حقوق‌بگیر هستند و مالیات حقوقشان توسط کارفرما کسر و پرداخت‌شده، ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیستند فقط اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی مستقل دارند ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند اما در بسیاری از کشورها، حتی حقوق‌بگیران هم باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.حسابداری مالیاتی برای اشخاص حقوقی در کسب‌وکارها، اطلاعات بیشتری باید در روند اظهار مالیات آنالیز شوند. درحالی‌که مانند اشخاص حقیقی درآمدها و منابع مالی دریافتی باید ردیابی شوند اما در پرداخت‌ها معمولا پیچیدگی‌هایی وجود دارد که شامل هزینه‌های خاص و پرداخت به سهامداران است.باوجودی که قانونا لازم نیست که یک کسب‌وکار از حسابدار مالیاتی استفاده کند تا اظهارنامه مالیاتی را ارائه کند اما کاملا متداول است که در سازمان‌های بزرگ به دلیل پیچیدگی امور حسابداری یک حسابدار مالیاتی استفاده شود. جالب است که بدانید حتی سازمان‌هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند هم از حسابداری مالیاتی استفاده می‌کنند چراکه قانونا باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.حسابداری مالیاتی به هر صورت و توسط هرکسی که انجام شود در تئوری ساده است: درآمدها و هزینه‌های مشمول مالیات در قانون مالیاتی کشور مشخص شده‌اند که باید برای یک سال مالیاتی محاسبه‌شده تا سود و زیان به دست بیاید سپس بر اساس درصد اعلام‌شده در همان قوانین تا مهلت تعیین‌شده‌ای اظهار و پرداخت می‌شود. مدارک لازم بابت این محاسبات هم باید بعدا به ممیزان سازمان دارایی نشان داده شوند تا صحت محاسبات تایید شود. برای عدم اظهار و پرداخت مالیات هم معمولا جرایمی وجود دارد. اما در عمل به دلیل وجود ظرایف و پیچیدگی‌های زیاد، آموزش مالیات برای صاحبان کسب‌وکار لازم است یا باید از کمک یک حسابدار مالیاتی استفاده کنید چراکه روی پرکردن اظهارنامه مالیاتی مسلط است و می‌داند چگونه مالیات کمتری پرداخت کنید.

حذف گواهی ثبت نام ارزش افزوده
محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به دو اقدام صورت گرفته به منظور سهولت در شروع کسب و کار اظهار داشت: با تاکید وزیر اقتصاد مشکل دریافت کد اقتصادی برای فعالان کسب و کار و بازار حل شد. بر این اساس شناسه ملی ثبت شرکتها به عنوان کد اقتصادی مالیات تلقی می شود. همچنین برای اشخاص حقیقی کد ملی با اضافه کردن چند رقم توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان کد اقتصادی قلمداد خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیش از این 45 مرحله ثبت نام مالیاتی وجود داشت، گفت: 44 مرحله آن طی نیم ساعت انجام می شد و مرحله ۴۵ که مربوط به احراز و دریافت کد اقتصادی بود، زمان زیادی می گرفت و شروع کسب و کار را طولانی می کرد. به همین علت این مرحله حذف شد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که گواهی ثبت نام مالیات ارزش افزوده نیز حذف شد، بیان داشت: فعالان اقتصادی دیگر نیازی نیست این گواهی را اخذ کنند. هنگام ثبت نام مالیاتی تیک مشمول مالیات ارزش افزوده را خواهند زد و کار این بخش نیز تمام است… مرحله 45 از فرآیند ثبت نام مالیاتی حذف شد، *گواهی نامه ثبت نام ارزش افزوده حذف و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت می کند، *شناسه ملی شرکتهای تازه تاسیس، بدون ثبت نام توسط مودی، کد اقتصادی آنها است، *کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنها است.

سنوات خدمت
طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. سنوات که به آن مزایای اتمام خدمت، مزایای اتمام کار و حق سنوات گفته می‌شود با فسخ قرارداد به کارگر تعلق می‌گیرد و کارفرما ملزم به پرداخت آن می‌باشد. پایه سنواتی در واقع بخش حمایتی پایه حقوق است. معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می‌شود. آیا به کار کمتر از یک‌سال، سنوات تعلق می‌گیرد؟ در ماده ۲۴ قانون کار، صحبت از کار یکسال یا بیشتر است؛ اما به موجب تبصره ۴ ماده ۴۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با مدت موقت به نسبت کارکرد، سنوات خدمت به نسبت هر سال یک ماه به میزان آخرین مزد کارگر، پرداخت کنند. بنابراین به کارگران با سابقه خدمت کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می‌گیرد. مستندات جدید برای محاسبه سنوات خدمت کارگران سنوات طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق سنوات، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق کارگر است، که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را در برمی‌گیرد. به عبارتی مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها در محاسبه حق سنوات لحاظ می‌گردد. قطعی بودن یا علی الحساب بودن سنوات در قراردادهای با مدت زمان یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد، حق سنوات باید به صورت قطعی پرداخت شود. هرزمان که قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات باید به طور کامل پرداخت شود. اگر مزایای پایان خدمت در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یک‌سال، در پایان هرسال پرداخت شده باشد، علی‌الحساب محسوب می‌شود؛ و مابه‌التفاوت آن باید در پایان قراردادکار محاسبه و پرداخت شود. طبق رای دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ دیوان عدالت اداری، علی‌الحساب شدن سنوات کارگران شامل قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک‌سال نیز می‌باشد.

نحوه محاسبه اضافه کاری
ا توجه به مفاد ماده ۵۱ و ۵۲ قانون کار، ساعات کاری نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. در هفته ۶ روز کاری داریم و در کل ۴۴ ساعت، بنابراین ساعات کاری در روز ۷ساعت و ۲۰ دقیقه است. ساعت ۷.۳۳=۴۴/۶. پس هر شخص باید ﺩﺭ ماﻩ ۳۰ روز ۷.۳۳ ساعتی کار کند که برابر با ۲۲۰ ساعت میشود. می‌دانید که روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، کارگر بدون انجام کار مستحق دریافت مزد می باشد. بنابراین خالص کارکرد یا به عبارتی ساعات موظفی هر ماه از کسر عدد ۲۲۰ از ساعات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به دست می‌آید. مثلا در تیرماه سال ۹۹، ۴ روز جمعه داریم و تعطیلات رسمی نداریم، بنابراین ساعات موظفی برابراست با: کل ساعات ۳۱ روز ۲۲۷.۳۳=۳۱*۷.۳۳. کل ساعات روزهای تعطیل و جمعه ۲۹.۳۳=۴*۷.۳۳. در نتیجه ساعات موظفی تیرماه ساعت ۱۹۸=۲۹.۳۳-۲۲۷.۳۳، است. نرخ محاسبه اضافه کاری اگر نیاز باشد ساعات کار کارگری بیش از ساعات کار موظفی ۴۴ ساعت در هفته باشد باید شرایط ماده ۵۹ قانون کار رعایت شود که عبارت اند از: الف: موافقت کارگر ب: پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. پس نرخ محاسبه اضافه کار هر ساعت برابر است با ۱.۴ مزد ساعات عادی. طبق ماده ۵۳ قانون کار از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ کار روز محسوب میشود و از ۲۲ تا ۶ بامداد روز بعد شب کاری محسوب میشود و همان طور که مستحضر هستید اگر قسمتی از کار در روز و قسمت دیگر در شب انجام گیرد آن کار مختلط محسوب میشود که آن قسمت از کار که در شب انجام میگیرد فوق العاده شب کاری(به کارگران غیر نوبتی) معادل ۳۵% مازاد بر مزد هر ساعت عادی تعلق می‌گیرد. نکته: جهت مشاغل سخت و زیان اور ساعات کار از ۶ ساعت در روز و ۳۶ساعت در هفته نباید تجاوز کند. فرمول کلی محاسبه اضافه کاری ﺍضافه کاﺭﯼ = ساعاﺕ ﺍضافه کاﺭﯼ*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه) فرمول محاسبه تعطیل کاﺭﯼ طبق ماده ۶۲ قانون کار ﺭﻭﺯ جمعه، ﺭﻭﺯ تعطیل هفتگی کاﺭگرﺍﻥ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مزﺩ می باشد. کاﺭگرﺍنی که به هر عنوﺍﻥ در ﺭﻭﺯهاﻯ جمعه کاﺭ می کنند، ﺩﺭ مقابل عدﻡ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تعطیل ﺭﻭﺯ جمعه ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ ﺩﺭیافت خوﺍهند کرﺩ. تعطیل کاﺭﯼ = ساعاﺕ تعطیل کاﺭﯼ*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه) جمعه کاﺭﯼ = ساعاﺕ تعطیل کاﺭﯼ*۱۴۰%*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه) تفاوت تعطیل کاری و جمعه کاری ۴۰% فوق‌العاده جمعه کاری با ۴۰% اضافه کاری عادی متفاوت است. به عنوان مثال کارگری که هم روز جمعه کار می‌کند و هم روز تعطیل رسمی وسط هفته و به جای این دو روز تعطیل روز دیگری را تعطیل نیست برای روز جمعه که سر کار بوده هم اضافه کاری و هم جمعه کاری محاسبه می‌شود ولی برای روز تعطیل رسمی وسط هفته فقط اضافه کاری (۱۴۰%) تعلق می‌گیرد.

پیگیری اعتراض مالیاتی
تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد (ماده ۲۳۷ ق. م. م) ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مؤدیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است.امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی‌ترین حقوق مؤدیان می‌باشد. لذا علاوه بر اینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.مراحل پیگیری اعتراض مالیاتی به شرح زیر است: ۱- مراجع اداری ۲- هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ۳- شورای عالی مالیاتی ۴- هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ ق.م.م مکرر ۵- دیوان عدالت اداری برخی از نکات پیگیری اعتراض مالیاتی : درمواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتي كه درآن محل يك هيات بيشتر نباشد به هيات حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي دهد . رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است. حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هياتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود .(ماده 257 ق.م.م). در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود. (ماده 251 مکرر ق.م.م) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیون‌های مالیاتی (بند ۲ ماده ۱۱) این بند از طریق رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آرای کمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر صورت می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض به نظر می‌رسد طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به برگ قطعی مالیات را نیز دارد. زیرا صدور برگ قطعی مالیات از جمله تصمیمات و اقدامات واحد دولتی است که مستقیما قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مالیات بر ارزش افزده
گواهی مالیات بر ارزش افزوده بصورت ۶ ماهه یا یک ساله صادر می شود ( بنا بر تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده) که پس از پایان اعتبار آن، بایستی نسبت به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی اقدام شود. خریداران موظفند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. گواهی ارزش افزوده گواهی ای است، که مؤدیان پس از ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی میبایست حتما برای اخذ آن اقدام نمایند. مراحل دریافت ارزش افزوده: • ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت • دادن برگ ثبت نام اولیه همراه با مدارک فوق الاشاره (مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده) • ثبت نام مرحله دوم پس از آمدن رمز عبور • دادن کلیه مدارک فوق برای اداره دارایی (اظهار نامه برای سه ماهه های سالهای قبل از تاسیس تا سالی که قرار است ارزش افزوده ثبت نام و گواهی صادر شود – برگ اولیه و مرحله دوم ثبت نام و شناسه کاربری و رمز عبور- نامه (به شرح زیر) – کپی کلیه قرار دادها برای ثبت نام مرحله آخر و صدور گواهی ارزش افزوده مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده : 1- کد اقتصادی 2-کپی مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی ( براساس آخرین تغییرات) 3-آگهی تاسیس شرکت 4-اخرین تغییرات شرکت 5-وکالتنامه 6-آدرس کامل سکونت پیمانکار 7-تلفن ثابت و همراه پیمانکار و در صورت امکان مدیر عامل 8-کد پستی پیمانکار 9- مجوز فعالیت (گواحی صلاحیت یا نام شرکت در سایت رتبه بندی) 10-کد پستی دفتر و یا در صورت نبود کد پستی محل فعالیت یا منزل مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده : 1-نام بانک شرکت 2-نام شعبه بانک 3-کد شعبه 4-شماره حساب 5-تلفن ریس هیات مدیره 6-کد پستی و آدر رئیس هیات مدیره 7- کد اقتصادی 8-آخرین تغییرات 9-مدارک آخرین اعضا

جرائم منظور برای مودیان مالیاتی
– عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل 75% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی. – عدم صدور صورتحساب معادل 100% مالیات متعلق. – عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل 100% مالیات متعلق. – عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25% مالیات متعلق. – عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد، حسب مورد، معادل 50% مالیات متعلق. – عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلق. – تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان 2% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
کلیه شرکت‌ها ، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی وامثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالیکت صنعتی ( و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت گردیده و به لحاط قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولتی،‌ وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و ... که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد( مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و ...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌گردند. 2_درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایراشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکوردارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25%) خواهد بود. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، ازمأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول می‌شود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات که ازبهره برداری سرمایه درایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا ازواگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به قانون مالیات‌ها مشمول مالیات می‌باشند. ضمنا درموقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایران یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. همچنین به ازای هر ده درصد ( 10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. 3_تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی قبل ازآنکه قانون مالیات‌ها مورد بازنگری قرار گیرد ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌کردند. درحالی که در اصلاحیه قانون مالیات‌ها قانون گذار به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیزتعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امورمالیاتی پیش بینی نمود. از این رو قانون مالیات‌ها به قرار ذیل اصلاح گردید: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است). بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود. از آنجایی که ماده فوق به برخی ازمواد قانون مالیات‌ها استناد نموده است از این رو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند. - اصولا روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود. - اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاترو یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهار‌نامه‌های مالیاتی خود را نیز بر اساس آنها تنظیم نمایند. - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. 4_تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی درقانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود. 1_4)ارائه اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهار نامه وتراز نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه به فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه فهرست مزبور، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی می‌باشند، تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران واشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. 2_4)پلمپ دفاتر حقوقی درسنوات گذشته اشخاص حقوقی پس ازتهیه دفاتر قانونی ( روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمپ دفاتر می‌نمودند. اما طی سالهای اخیر می توانند با مراجعه به سایت املاک واسناد کشور اقدام به تهییه دفاتر قانونی مربوطه نمایند. ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمب دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال 1397 مؤدیان می‌بایست تا 29/12/96 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و برای عملکرد سال98نیز موظف‌اند تا پایان مهلت ( 29/12/97) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند. 3_4)پرداخت حق تمبر اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دوماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم درهزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلف‌اند ظرف دوماه ازتاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبراقدام نمایند. ضمنا درصورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌گردد.( ماده 51 ) همچنین به موجب ماده (27) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که ازمحل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند. 4_4)ارسال و پرداخت مالیات حقوق اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند. پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقوقی غیر ازکارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضوردر جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند. بدون رعایت معافیت موضوع ماده ( 84) قانون مالیات‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد( 10%) می باشد و کار فرمایان موظف‌اند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ( 86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود. 5_4)صدور صورتحساب و درجه شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود . همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد. 6_4)استفاده از سامانه‌ی صندوق فروش مؤدیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش "صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش" و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. ماده ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آئین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش هستند. 7_4)ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش بینی شده است پایبند باشند. 5_مقررات مالیاتی مربوط به شرکت‌های ترکیبی یا ادغامی شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت درهم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر هستند. الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضع ماده ( 48) قانون مالیات‌ها معاف است. ب)انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج) عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. د)استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. ه) هر گاه درنتیجه ادغام یا ترکیب، درآمد به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد. 6-مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقی 1_6)ارائه اظهارنامه صورت دارایی و بدهی مواد (114) الی (118) قانون مالیا‌های مستقیم به وظایف آخرین مدیران شرکت و مدیران تصفیه و نیز تکالیف مربوط به آنان اشاره داشته به طوری که در بخشی از ماده (114) قانون مذکور تصریح می نماید که آ‌خرین مدیران اشخاص حقوقی مکلف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمعی که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت دعوت می شوند اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را درتاریخ دعوت، تنظیم و به اداره امور مالیایت مربوطه ارائه نمایند. 2_6)تکلیف مدیران تصفیه همچنین مدیرانی تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهار نامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تمدید تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
• تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی که طبق قانون تا 31 خرداد ماه است به مدت 2 ماه یعنی تا 31 مرداد ماه تمدید شده است. • همچنین تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی نیز که طبق قانون تا 31 تیرماه بوده است به مدت 2 ماه یعنی تا 31 شهریور ماه تمدید شده است. • اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1399 که باید 15 تیرماه 99 ثبت شود، تا 15 شهریور ماه تمدید شده است. همچنین کلیه سال مالی شرکت ها نیز در این بازه زمانی به مدت 2 ماه و حداکثر تا 31 شهریور ماه تمدید شد. • مهلت رسیدگی به اظهارنامه ها نیز به مدت 2 ماه تمدید می شود. بنابراین رسیدگی به عملکرد اظهارنامه های سال 97 و 98 به مدت 2 ماه تمدید خواهد شد.

اطلاعیه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به زمستان سال 1398 و بهار 1399
مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان 1398 تا 15 تیر ماه سال 1399 و مهلت ارسال اطلاعات فصل بهار 1399 تا مهر ماه 1399 خواهد بود.

جدول افزایش حقوق و دستمزد سال 1399
حداقل حقوق و مزایای سال 1399 مشخص شد.

اظهارنامه مالیاتی برآوردی چیست؟
منظور از اظهارنامه برآوردی، اظهارنامه ای است که مودی به هر دلیلی، از ارائه اظهارنامه الکترونیکی، خودداری کرده و به موجب ماده نود و هفتم قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه برآوردی، جایگزین عدم خود اظهاری مودیان می شود. اگر مودی ، نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی اقدام نکند، سازمان مختار خواهد بود که علاوه بر جریمه قانونی، اظهارنامه برآوردی را بر اساس اطلاعات استخراج شده، تهیه و معیار محاسبه عوارض دریافتی قرار دهد. بر اساس طرح جامع که به شبکه بانکی و بیمه و ثبت احوال و ثبت اسناد و . . . متصل است، فعالیت ها و اطلاعات کسب و کار مودی، از منابع مختلف استخراج و استعلام شده و اظهارنامه ای بر اساس این اطلاعات، برآورد وتنظیم می شود و نسبت به آن، مالیاتی تعلق می گیرد و در برگه تشخیص مالیات درج می شود. البته مودی می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ، برگ تشخیص مالیات، نسبت به برآورد مالیاتی سازمان، اعتراض مکتوب کرده و در دبیرخانه، ثبت کند.

قانون مالیاتهای مستقیم ماده 169
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.


کلیه حقوق مادی و معنوی نزد این سایت محفوظ است