رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به پابرگ

آموزش

کارگاه حسابداری

مبتدی

 • صدور اسناد
 • کنترل انبار
 • تنخواه
 • لیست حقوق ، دستمزد و تسهیلات
 • سفارشات
 • تفکیک اسناد
 • مغایرت بانکی
 • اسناد انتظامی و . . .

پیشرفته

 • نحوه تنظیم گزارشات مدیریتی
 • بهای تمام شده
 • تسهیم هزینه
 • گردش کالا
 • بررسی اسناد و رفع ایرادات

کارگاه مالیاتی

مبتدی

 • مروری بر قوانین
 • لیست حقوق و معاملات فصلی
 • اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد
 • مالیاتهای تکلیفی ( اجاره و حق الزحمه و . . . )
 • تحریر دفاتر

پیشرفته

 •  تهیه و تنظیم مدارک جهت رسیدگی
 • دفاع مالیاتی
 • نحوه تنظیم لوایح مالیاتی هیئت ها و ارکان دفاع

کارگاه حسابرسی

مبتدی

 • نحوه رسیدگی سرفصلها
 • نحوه تنظیم پرونده های حسابرسی
 • استانداردها

پیشرفته

 •  تجزیه و تحلیل صورت مالی و توجیه نوسانات و اطلاعات جمع آوری شده
 • جمع بندی و کنترل پرونده های حسابرسی
 • نحوه تنظیم گزارش پیش نویس
کارگاه تهیه و تنظیم صورت های مالی

مبتدی

 • تنظیم صورت مالی ( ترازنامه – سود و زیان ) – صورت گردش وجوه نقد – یادداشتها )
 • نحوه افشای اطلاعات و مروری بر استانداردها
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی از حیث سرمایه گذاری

پیشرفته

 • مروری بر قوانین و بخشنامه های مالیاتی و نحوه اعمال آنها 

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.