رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

بخشنامه جدید معافیت ماده ١٣٢

بخشنامه جدید معافیت ماده ١٣٢ توسط سازمان امورمالیاتی درخصوص نحوه اعمال آن اعلام شد و فاصله هوایی از ابتدای سال ۱۳۹۵ ملاک اعمال معافیت ماده ١٣٢ قانون مالیات های مستقیم است.

 

بخشنامه جدید ماده ١٣٢


برای مشاوره رایگان در امور مالی و مالیاتی با همکاران ما در حساب اندیش آذرخش در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.