رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

بند ۳ قانون مالیات مستقیم (ماده۹۷)

برا اساس بند ۳ قانون مالیات مستقیم (ماده۹۷) در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس محاسبه میگردد و دفاتر و اظهار نامه وی مورد قبول قرار نمیگیرد.

بند 1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد .

بند 2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد ).
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد .

بند 3: درصورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد . مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد .نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد .در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره 1:  در اجراي بند (3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي شود .

تبصره 2 : هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد , اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر , حسب مورد , تعيين كند , در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد , درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد .

آیا میدانید پلیس مالیاتی چیست؟(کلیک کنید)
قابل توجه :

از زمان ابلاغ برگ تشخیص به مودی ، مودی ۳۰ روز مهلت دارد اعتراض خود را به اداره سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
۱ – درصورت قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف دارایی و نهایتاً پس از قبولی مودی موارد مورد اعتراض در برگ تشخیص احاظ و برگ قطعی صادر می شود و مودی ۱۰ روز فرصت دارد مالیات برگ قطعی را تسویه کند.
۲ – در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتا” قبولی برگ تشخیص از طرف مودی برگ قطعی صادر و مودی ۱۰ روز فرصت دارد تسویه حساب کند.
۳ – در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتا” عدم قبولی از طرف مودی پرونده جهت تعیین حل اختلاف ظرف ۵ روز جهت تعیین وقت به حل اختلاف ارسال و پس از تعیین وقت از آن زمان مودی ۱۰ روز فرصت دارد فرم ها و اسناد مربوطه را به هیات حل اختلاف ارسال کند.

برای ورود به سایت جامعه حسابداران رسمی ایران کلیک کنید.
از بیشترین دلایل رد دفاتر میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد:
 • دفاتر نزد مراجع ذی ربط ثبت نشده باشد و فاقد یک یا چند برگ است.
 • عدم ثبت یک یا چند ثبت مالی در دفاتر
 • تاخیر تحریر دفتر روزنامه بیش از ۱۵ روز
 • تاخیرتحریر دفتر کل
 • عدم ثبت عملیات شعب
 • عدم دسترسی مودی به دفاتر هیات بند۳
 • عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با سیستم های ماشینی
 • جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه
 • عدم ارائه یک یا چند دفتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس
 • تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع به اداره مالیاتی
 • تغییر روش نگهداری دفاتر
 • تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی
 • حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیک هیات بند۳


از آنجایی که رد دفاتر  مالیاتی میتواند خسارات جبران ناپذیری را چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ قانونی برای مودیان داشته باشد ، در نتیجه توصیه میکنیم همیشه در هنگام ثبت دفاتر با مشاوران خبره حسابداری در تماس باشید.

گروه حساب اندیش آذرخش با ارائه انواع خدمات و مشاوره مالی همیشه یاریگر شما در این امر مهم است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.