رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

تقسیط مالیات عملکرد ١۴٠٢

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در باره تقسیط مالیات عملکرد ١۴٠٢به صورت بلند مدت و افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه که از دیگر مزایای تبصره ماده (۱۰۰) است گفت: چنانچه مؤدی بدهی نداشته باشد می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت نماید. همچنین هر مؤدی که از چک الکترونیک استفاده نماید ( فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط پرداخت نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.