رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

جرایم مالیاتی

هر گونه تخلف مالیاتی و تخطی از وظایف مالیاتی منجر به انواع جرایم مالیاتی مختلفی شده که قانون مالیات های مستقیم برای هر کدام جرایمی پیش بینی کرده است.

در این مقاله سعی داریم تا با بیان مهمترین و رایج ترین این تخلفات،جرایم مالیاتی هر کدام  را نیز به طور مختصر شرح دهیم.

 

 1. طبق ماده (51 ق.م.م) عدم پرداخت حق تمبر منجر به پرداخت جریمه 2 برابری اصل حق تمبر است.
 2. طبق آئین نامه مالیاتی 169 ، عدم انجام ارسال فهرست معاملات فصلی، منجر به پرداخت جریمه برابر با 1% معاملاتی که ارسال نشده است را میشود .
 3. طبق آئین نامه مالیاتی 169 دیگر جرایم این ماده برابر با 2% مبلغ مورد معاملات است .
 4. طبق ماده (190 ق.م.م) پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر، منجر به پرداخت جرایم مالیاتی برابر با 2.5% مالیات متعلق به ازای هر ماه می شود.
 5. طبق ماده (192ق.م.م) عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر(حقوقی و مشاغل) منجر به جریمه ای برابر با 30% مالیات متعل غیر قابل بخشش میشود.
 6. طبق ماده (192ق.م.م) عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر(سایر مودیان) منجر به جریمه ای برابر با 10% مالیات متعل غیر قابل بخشش میشود.
 7. طبق ماده (192ق.م.م) کتمان درآمد یا هزینه های غیرواقعی ، منجر به جریمه ای برابر با 30% مالیات متعل غیر قابل بخشش میشود.
 8. طبق ماده (193ق.م.م) عدم ارائه دفاتر قانونی ،  منجر به جریمه ای برابر با 20% مالیات متعلق میشود.
 9. طبق ماده (195ق.م.م) عدم تسلیم اظهارنامه انحلال ، منجر به جریمه ای برابر با 2% سرمایه شرکت میشود.
 10. طبق ماده (195ق.م.م) تسلیم اظهارنامه انحلال خلاف واقع ، منجر به جریمه ای برابر با 1% سرمایه شرکت میشود.
 11. طبق ماده (197ق.م.م) عدم تسلیم فهرست حقوق ، منجر به پرداخت جریمه ای برابر با 2% حقوق پرداختی میشود.
 12. طبق ماده (199ق.م.م) عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی ، منجر به پرداخت جریمه ای برابر با 10% مالیات پرداخت نشده و5% به ازای هر ماه دیرکرد میشود.
 13. طبق ماده (272ق.م.م) عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی ، منجر به پرداخت 20% مالیات متعلقه میشود.

   

جرایم مالیاتی 1


همانگونه که در موارد بالا به اختصار شرح دادیم  هرگاه هر یک از این تخلاف ،  عمداً و یا سهواً صورت پذیرد ، میتواند بار مالی قابل توجی را به مودیان مالیاتی تحمیل کند. در نتیجه شما با داشتن مشاوران مالی خبره میتوانید اولاً از این تخلفات پیشگیری  کنید و ثانیاً با کمتر شدن ریسک این تخلفات از معافیت های مالیاتی بهره مند گردید.

توصیه ما به شما عزیزان ، مشاوره رایگان با متخصصان حوزه  حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی در شرکت حساب اندیش آذرخش و استفاده از تجربیات گرنبهای کارشناسان ما در تمام حوزه های مالی و مالیاتی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.