رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

حد نصاب ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

حد نصاب ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور بدین شرح می باشد:


از اول فروردین ۱۴۰۳ برای مودیانی که درآمد کل آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال و یا دارائیهای آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد باشد ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی هست.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.