رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

حسابداری چیست؟

تعریف حسابداری

به طور خلاصه تعریف حسابداری عبارت است از: شناسایی ، ثبت و گزارش رویدادهای مالی.

به عبارت دیگر به فرآیند شناخت، اندازه گیری، ثبت، تلخیص و گزارش اطلاعات اقتصادی جهت استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم سازد ، حسابداری گفته میشود.

نقطه شروع فرآیند حسابداری، شناسایی رویدادهای مالی  واحد تجاری می‌باشد. نمونه‌هایی از این رویدادهای مالی عبارتند: از فروش نخ یک کارخانه نساجی ، فروش خدمات اینترنتی توسط مخابرات و پرداخت دستمزد توسط دیجی کالا.

مرحلۀ دوم فرآیند حسابداری، ثبت رویدادهای مالی است.

در مرحله ثبت رویدادهای مالی به ترتیب تاریخ در دفاتر ثبت می‌شوند و همچنین رویدادهای مالی همزمان با ثبت، طبقه بندی و خلاصه می‌شوند.

در نهایت، اطلاعات جمع آوری شده از طریق گزارش‌های حسابداری به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری ارائه می‌شوند. رایج‌ترین گزارش‌های حسابداری، صورت‌های مالی هستند.

تعرف حسابداری

برای اینکه اطلاعات مالی قابل فهم و قابل مقایسه باشند، گزارش‌های حسابداری (صورت‌های مالی) باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه شوند.

به عنوان مثال، تمام فروش‌های شرکت بهنوش در یک دوره زمانی (مانند یکسال یا یکماه) با هم جمع می‌شوند و خلاصه‌ای از این جمع از طریق صورت‌های مالی به علاقه‌مندان و ذینفعان گزارش می‌شود.

فرآیند حسابداری با ساده سازی و قابل فهم کردن تعداد زیادی از رویدادهای مالی، آنها را گزارش می‌کند.

یک عنصر حیاتی در مرحله گزارش، توانایی حسابدار در تجزیه، تحلیل و تفسیر اطلاعات گزارشات می‌باشد.

در تجزیه و تحلیل، استفاده از نسبت‌ها، درصدها و تجسم داده‌ها (نمودارها و جدول‌ها) برای مشخص کردن روندها و روابط مالی اهمیت دارد.

 تفسیر شامل شرح اطلاعات مالی و مشخص کردن محدودیت‌های گزارشات است.

حسابداری 2
مثال برای تعریف حسابداری

در اینجا هر سه فعالیت حسابداری را با استفاده از یک مثال ساده از یک رستوران توضیح می‌دهیم.

فرض کنید از تاریخ ۱ تا ۳ تیرماه رویدادهای زیر در رستوران اتفاق افتاده است.

در مرحله اول یعنی مرحله شناسایی، باید رویدادهای مالی را شناسایی کنیم. از ۷ ردیف جدول زیر، تنها استخدام آشپز رویداد مالی نیست و مابقی رویداد مالی هستند.

حسابداری 3


در مرحله ثبت، باید رویدادهای مالی را ثبت، طبقه بندی و خلاصه کنیم و در جدول زیر این رویدادها را به صورت روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع ثبت، در ۳ ستون فروش، خرید و صندوق طبقه‌بندی، و با جمع زدن هر ستون، آنها را خلاصه می‌کنیم.

حسابداری 4


در مرحله گزارش، جمع سه ستون فروش، خرید و صندوق طبق فرم زیر به استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، گزارش می‌شود.

در این مقاله سعی شد تا با مختصر ترین تعریف و ذکر مثال مفهوم حسابداری را برای شما عزیزان شرح دهیم. در صورت تمایل بیشتر برای آشنایی با مفاهیم دیگر حسابداری میتوانید به قسمت اخبار و مقالات سایت مراجعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.