رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

درصورت فوت بازنشسته، حقوق وی به چه افرادی قابل پرداخت است؟

در صورت فوت بازنشسته مستمری بگیر، حقوق دریافتی وی به افراد زیر قابل پرداخت است:

 

درصورت فوت بازنشسته، حقوق وی به چه افرادی قابل پرداخت است؟

 

برای دیدن سابقه بیمه تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.