رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

راهنمای دستورالعمل تبصره 100 با اخرین تغییرات

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اعلام می کند که چنانچه درآمد مشاغل در یک سال کمتر از 100 برابر سقف معافیت مالیاتی در سال 1402 باشد، این مشاغل از ارائه تکلیف هایی مانند ارسال اظهارنامه به سازمان مالیاتی و نگهداری دفاتر مالی معاف می باشند.

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ به شماره: ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ منتشر و طبق بخشنامه ۱۸۶۹۸/۲۰۰ د تاریخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳  اصلاح شد.

این فایل شامل اخرین تغییرات اعمال شده می باشد 

جهت دریافت متن کامل فایل اینجا کلیک کنید.

راهنمای دستورالعمل تبصره ۱۰۰ با آخرین تغییرات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.