رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

رتبه های شغلی حسابرسی

تمام کسانی که با جامعه حسابداری در تماس هستند باید قبل از هر چیز با رتبه‌ های شغلی حسابرسی آشنا شوند. بر اساس آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای، حسابرسان بر حسب میزان تحصیلات دانشگاهی و همچنین مهارت شغلی و تجربه کاری آنها در رتبه‌های شغلی زیر قرار می‌گیرند:

 • کمک حسابرس
 • حسابرس
 • حسابرس ارشد
 • سرپرست حسابرسی
 • سرپرست ارشد حسابرسی
 • مدیر حسابرسی
 • شریک حسابرسی

هر کارفرمایی باید ابتدا با وظایف هر یک از رتبه‌های شغلی حسابرسی آشنا باشد تا بر همان میزان و اساس برای آنها شرح وظایف داشته باشد .

شرح وظایف رتبه های شغلی حسابرسی

یکی از مهم‌ترین مسائل در تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی، آشنایی با سمت شغلی و شرح وظایف رتبه های حرفه‌ای حسابرسی است. در ادامه شما را با شرح وظایف مشاغل حسابرسی آشنا می‌کنیم. 

شرح وظایف رتبه‌های شغلی حسابرسی بر اساس مهارت و مرتبه شغلی متفاوت است که در زیر به اختصار به شرح هر کدام میپردازیم.

رتبه بندی شغلی حسابرسی
وظایف کمک حسابرس

کمک حسابرس تحت نظارت مستقیم و دائمی حسابرسان ارشد و سرپرستان کار، به بررسی اسناد و مدارک مجموعه و تهیه گزارشات حسابرسی می‌پردازد.

وظایف حسابرس

حسابرس اعم از حسابرس داخلی یا مستقل، مامور ارزیابی اسناد و مدارک و گزارشات مالی یک مجموعه است. اهداف حسابرس در بررسی اسناد و گزارشات عبارتند از:

 • تایید درستی انجام امور حسابداری یک مجموعه
 • تطبیق اسناد و مدارک و گزارشات مجموعه با اصول و استانداردهای حسابداری
 • کشف اشتباه یا تقلب

در واقع حسابرس (مستقل) به وام دهندگان و سرمایه گذاران از صحت صورت های مالی اطمینان می‌دهد.

((برای آگاهی از سن جدید بازنشستگی این مطلب را مطالعه کنید)) : افزایش سن بازنشستگی

وظایف حسابرس ارشد

حسابرس ارشد به واسطه تجربه بالاتر و تخصص بیشتر نسبت به سایر حسابرسان، مسئولیت اجرای کامل عملیات حسابرسی مجموعه‌های کوچک یا متوسط را بر عهده دارد. از مهم‌ترین مسئولیت‌های او می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • برنامه‌ریزی جهت رسیدگی به قسمت‌های مختلف صورتهای مالی در زمان مقرر
 • بررسی کاربرگ‌های تکمیل شده توسط حسابرسان و کمک حسابرسان
 • ارائه آموزش ضمن کار به حسابرسان و کمک حسابرسان و نظارت بر عملکرد آنان
وظایف سرپرست حسابرسی

سرپرست حسابرسی صلاحیت و مهارت اجرای عملیات حسابرسی را به صورت مستقل در مجموعه‌های متوسط و بزرگ کسب نموده است. از وظایف او عبارتند از:

 • تقسیم امور قابل اجرا بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان
 • بررسی و رفع اشکال کاربرگ‌های تکمیل شده
 • نظارت بر اعمال صحیح استانداردهای حسابرسی حین اجرای عملیات حسابرسی
 •  ارزیابی کارایی کارکنان حسابرسی
 • تهیه و تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی نهایی
وظایف سرپرست ارشد حسابرسی

رسیدگی به اقلام صورتهای مالی بررسی شده توسط حسابرس ارشد و سرپرست را بر عهده دارد. همچنین او باید پیش نویس گزارش حسابرسی را جهت ارائه به مدیر بررسی و تایید نماید.

وظایف مدیر حسابرسی (مدیر مسئول کار)

مدیر حسابرسی می‌تواند به طور هم‌زمان چندین عملیات حسابرسی را مدیریت و اجرا نماید. مهم‌ترین وظایف مدیر حسابرسی عبارتند از:

 • تعیین روشها و استراتژی‌های رسیدگی برای هر حسابرسی و اعمال استانداردهای مربوطه جهت اجرای عملیات
 • بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای ارشد تیم حسابرسی و کارفرما در خصوص رسیدگی به اسناد و مدارک
 • جمع آوری اطلاعات لازم جهت ارسال صورتحساب برای کارفرما و وصول مطالبات مربوط به حق الزحمه خدمات حسابرسی
وظایف شریک حسابرسی

در موسسات حسابرسی، بالاترین رده شغلی و از سویی پرمسئولیت‌ترین مرتبه شغلی در مقابل کارفرما، برعهده شریک حسابرسی است. از جمله وظایف او می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تنظیم و امضای قرارداد حسابرسی
 • شرکت در مجامع عمومی کارفرما به نمایندگی از وی
 • استخدام کارکنان جدید و سرپرستی و نظارت بر کارکنان بخش حسابرسی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.