رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

فرمول محاسبه جمعه کاری

فرمول محاسبه جمعه کاری به 2 روش محاسبه میگردد که هر دو روش در عکس زیر شرح داده شده است:

 

فرمول محاسبه جمعه کاری

برای مشاوره رایگان با همکاران ما در حساب اندیش آذرخش اینجا کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.