رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

نحوه‌ی انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

((کارگروه انتخاب حسابرس)) دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نحوه‌ی انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

بدین‌وسیله به‌اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط مورد نظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۴۰۳ شرکت‌های موضوع ماده «۱» تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به‌شرح موارد زیر است:

 

۱. ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۴۰۳ شرکت‌ها، مشتمل ‌بر اسامی شرکت‌هایی که «سازمان حسابرسی» یا «مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران» به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن‌ها تعیین شده، به‌صورت مکتوب در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ ازسوی رییس محترم کارگروه حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (ازجمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و …) ارسال شده است.

۲. شرکت‌های مندرج در جداول پیوست این اطلاعیه مکلفند بر اساس تصمیمات ابلاغیه کارگروه انتخاب حسابرس،نسبت به عقد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی برای سال مالی ۱۴۰۳اقدام نمایند.

۳. برای هریک از شرکت‌هایی که توسط کارگروه برای سال مالی ۱۴۰۳ «سه» مؤسسه حسابرسی معرفی شده است، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند صرفاً مؤسسات حسابرسی معرفی شده را به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل انتخاب نمایند (با رعایت سایر موارد مندرج در ضوابط پیوست ابلاغیه کارگروه انتخاب حسابرس) و در صورت احراز تخلف اسامی شرکت‌های متخلف اعلام عمومی خواهد شد.

۴. در صورت احراز تخلف هریک از مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از تصمیمات کارگروه و همچنین عدم پذیرش تصمیمات مجامع عمومی که با رعایت ابلاغیه کارگروه اتخاذ می‌شود (اعم از حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی یا علی‌البدل)، مؤسسه مذکور از فهرست مؤسسات مورد نظر کارگروه برای سنوات آتی حذف و اسامی آن‌ها به همراه اسامی شرکت‌های متخلف، اعلام عمومی خواهد شد.

۵. «مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران» مکلفند بلافاصله پس از قبولی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی  اصلی یا علی‌البدل هر یک از شرکت‌های مشمول در مجمع‌عمومی ذی‌ربط (فارغ از اینکه قرارداد منعقد شده یا نشده باشد) موضوع را در سامانه سحر جامعه حسابداران رسمی ایران ثبت و بصورت مکتوب نیز به کارگروه اعلام نمایند.

۶. در اجرای ماده «۶» تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کلیه شرکت‌های موضوع ماده «۱» تصویب‌نامه صدرالاشاره مکلفند بلافاصله پس از انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی  «تصویر صورتجلسه مجمع عمومی و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس مستقل و بازرس قانونی  سال ۱۴۰۳» را، در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی» (سامانه سماب- مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی) تکمیل و بارگذاری کنند.

۷. شرکت‌ها هرگونه اطلاعات مورد نیاز درخصوص «مؤسسات حسابرسی» (اعم از آدرس، شماره تلفن و…) را، صرفاً از جامعه حسابداران رسمی ایران اخذ نمایند.

نحوه‌ی انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

برای مشاوره رایگان با همکاران ما در گروه
حساب اندیش آذرخش تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.