رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

نحوه ثبت سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر به فرد مالیاتی

سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی می بایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به صورت یکتا و صعودی تولید شود.
سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی به عنوان مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی بوده و می­بایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به­ صورت یکتا و صعودی تولید شود.

 

سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی


همچنین جهت تولید این سریال در صورتحساب‏های الکترونیکی در ابتدای هر سال، می ‏بایست از سریال بعدی نسبت به آخرین شماره سریال داخلی تولید شده در سال قبل آغاز نمود.
به عنوان مثال: در صورتی که آخرین سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی استفاده شده در سال ۱۴۰۲، ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰ باشد، ضروری است اولین سریال استفاده شده در سال ۱۴۰۳، از ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱ شروع شود.


برای ورود به سایت سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.