رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده

معافیت‌های بند (الف) و (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

 

فهرست معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 به شرح ذیل است:

برای دانلود روی هر فهرست کلیک کنید.


برای همکاری و استخدام و در شرکت حساب اندیش آذرخش اینجا کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

 تمامی حقوق  این سایت به نام حساب اندیش آذرخش محفوظ است.